Jagiellonian University Repository

Ablacja alkoholowa przegrody międzykomorowej u chorej z kardiomiopatią przerostową zawężającą powikłana zwiększeniem gradientu ciśnień w drodze odpływu lewej komory

pcg.skipToMenu

Ablacja alkoholowa przegrody międzykomorowej u chorej z kardiomiopatią przerostową zawężającą powikłana zwiększeniem gradientu ciśnień w drodze odpływu lewej komory

Show full item record

dc.contributor.author Płazak, Wojciech [SAP20010346] pl
dc.contributor.author Podolec, Piotr [SAP20000862] pl
dc.contributor.author Krochin, Marek pl
dc.contributor.author Gackowski, Andrzej [SAP20002532] pl
dc.contributor.author Odrowąż-Pieniążek, Piotr pl
dc.contributor.author Kapelak, Bogusław [SAP20000871] pl
dc.contributor.author Sadowski, Jerzy [SAP20000864] pl
dc.contributor.author Tracz, Wiesława pl
dc.date.accessioned 2020-07-15T13:23:58Z
dc.date.available 2020-07-15T13:23:58Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171854
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ablacja alkoholowa przegrody międzykomorowej u chorej z kardiomiopatią przerostową zawężającą powikłana zwiększeniem gradientu ciśnień w drodze odpływu lewej komory pl
dc.title.alternative Alcohol ablation of the interventricular septum in a patient with hypertrophic obstructive cardiomyopathy complicated by an increase in the pressure gradient in the left ventricular outflow tract : a case report pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 989-993 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 993. Na publikacji autor Odrowąż-Pieniążek Piotr podpisany jako Pieniążek Piotr. pl
dc.identifier.weblink https://www.mp.pl/kardiologiapolska/en/node/11160/pdf pl
dc.abstract.en A case of a 70 year old female with hypertrophic obstructive cardiomyopathy who underwent alcohol ablation of the interventricular septum, is presented. Following the procedure, the pressure gradient decreased from 120 mmHg to 80 mmHg. However, 30 minutes after ablation the patients developed hypotension and pulmonary oedema. Echocardiography revealed a significant systolic anterior movement of the anterior leaflet of the mitral valve and elevated pressure gradient up to 200 mmHg. The patient underwent urgent surgery (myectomy), followed by the mitral valve replacement with a favourable outcome. pl
dc.subject.en hypertrophic obstructive cardiomyopathy pl
dc.subject.en alcohol ablation pl
dc.subject.en pressure gradient pl
dc.description.volume 64 pl
dc.description.number 9 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-07-15 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa