Jagiellonian University Repository

Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) w 2010 roku

pcg.skipToMenu

Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) w 2010 roku

Show full item record

dc.contributor.author Rutkowski, Piotr pl
dc.contributor.author Kulig, Jan [SAP20000010] pl
dc.contributor.author Krzakowski, Maciej pl
dc.contributor.author Osuch, Czesław [SAP20001333] pl
dc.contributor.author Siedlecki, Janusz A pl
dc.contributor.author Nasierowska-Guttmejer, Anna pl
dc.contributor.author Sygut, Jacek pl
dc.contributor.author Limon, Janusz pl
dc.contributor.author Jeziorski, Arkadiusz pl
dc.contributor.author Grzesiakowska, Urszula pl
dc.contributor.author Ptaszyński, Konrad pl
dc.contributor.author Słuszniak, Janusz pl
dc.contributor.author Polkowski, Wojciech pl
dc.contributor.author Starosławska, Elżbieta pl
dc.contributor.author Polkowski, Marcin pl
dc.contributor.author Bębenek, Marek pl
dc.contributor.author Matłok, Maciej [SAP20002343] pl
dc.contributor.author Urbańczyk, Katarzyna [SAP20000731] pl
dc.contributor.author Olszewski, Włodzimierz pl
dc.contributor.author Głuszek, Stanisław pl
dc.contributor.author Nowecki, Zbigniew I pl
dc.date.accessioned 2020-07-15T10:28:19Z
dc.date.available 2020-07-15T10:28:19Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1734-3542 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171820
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) w 2010 roku pl
dc.title.alternative Recommendations for diagnostics and therapy of gastrointestinal stromal tumors (GIST) in 2010 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 181-194 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/view/9202 pl
dc.subject.pl nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego pl
dc.subject.pl CD117 pl
dc.subject.pl diagnostyka molekularna pl
dc.subject.pl imatynib pl
dc.subject.pl sunitynib pl
dc.subject.en gastrointestinal stromal tumor pl
dc.subject.en CD117 pl
dc.subject.en molecular diagnostics pl
dc.subject.en imatynib pl
dc.subject.en sunitinib pl
dc.description.volume 6 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 1734-6460 pl
dc.title.journal Onkologia w Praktyce Klinicznej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-15 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa