Jagiellonian University Repository

Elektrokardiogram pacjentki po operacji metodą Fontana

pcg.skipToMenu

Elektrokardiogram pacjentki po operacji metodą Fontana

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa