Jagiellonian University Repository

Susan Haack on Twardowski’s refutation of the relativity of truth

pcg.skipToMenu

Susan Haack on Twardowski’s refutation of the relativity of truth

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa