Jagiellonian University Repository

Topika miejska w twórczości poetyckiej Adama Zagajewskiego.

pcg.skipToMenu

Topika miejska w twórczości poetyckiej Adama Zagajewskiego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Juszczyk, Andrzej [SAP11017950] pl
dc.contributor.author Paleczny, Mirosława pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:33:17Z
dc.date.available 2020-07-14T21:33:17Z
dc.date.submitted 2011-07-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171547
dc.language pol pl
dc.title Topika miejska w twórczości poetyckiej Adama Zagajewskiego. pl
dc.title.alternative The topos of a city in poetical work of Adam Zagajewski pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Moja praca licencjacka składa się z czterech znaczących części. Pierwszą z nich jest wstęp metodologiczny. Badając różne źródła teoretyczno- literackie próbowałam odkryć na czym polega fenomen miasta w poezji współczesnej oraz jak funkcjonuje topika miejska w polskiej tradycji literackiej. Miasto to siedlisko symboli, o szerokim spectrum oddziaływania i wywołującym szereg skojarzeń, dlatego jest tak popularnym toposem.Kolejne trzy rozdziały tej pracy to tekst czysto analityczny i interpretacyjny, dotyczący utworów Adama Zagajewskiego. W części zatytułowanej: Miasto- miejsce bliskie rozważam ścisłą korelację między motywem domu i miasta, szukam elementów wiążących oba wątki i udowadniam, że można postawić między nimi znak równości. Kolejny rozdział to analizowanie motywu Cesarskiego Rzymu, jako miejsca wiecznego, budzącego szereg skojarzeń i będącego w centrum europejskiego światopoglądu Zagajewskiego. Rozdział piąty to badanie fenomenu poety, który potrafi połączyć w jedną całość bezdomność, obcość, swojskość i bliskość; wszystko to odnajdując w przestrzeni miejskiej.Swoją pracę zakończyłam sumując wszystkie realizacje motywu miasta w twórczości poetyckiej Zagajewskiego. pl
dc.abstract.en The title of this work is: The topos of a city in poetical work of Adam Zagajewski and contains three general points (making up the interpretation and analysis) . In the introduction I explain the main reasons why this composition gives more attention to Zagajewski. Part one of this work encloses the most important circles of Zagajewski poetry: continuously digging a home, because Lvov and Cracow are the lost paradises. In this way there dimensions of this poetry are shown : the esthetic, the ethical and the lonely. Part two, the shortest presentation of Zagajewski’ s dialogue with another culture, mainly with ancient Rome. His poetry it is searching for a beauty and glitter but also a looking for the sense of life. Important context for Zagajewski became a problem of sacrum and profanum. The crucial motif in this chapter is : the Wanderer, the Pilgrim, the Tourist and the Flauner. Part tree contains only two poems from the period 1985- 1990. This chapter is about an estrangement and the solutions of this problem. This work is about Zagajewski’ s poetry: searching for a meanings, questions but not ready- made answers. pl
dc.subject.pl Topika miejska, obcość, flauner, bezdomność pl
dc.subject.en topos of city, homeless, estrangement. pl
dc.contributor.reviewer Juszczyk, Andrzej [SAP11017950] pl
dc.contributor.reviewer Zalewski, Cezary [SAP11018463] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57150-98942 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)