Jagiellonian University Repository

Motywy żydowskie w poezji Juliana Tuwima

pcg.skipToMenu

Motywy żydowskie w poezji Juliana Tuwima

Show full item record

dc.contributor.advisor Puchalska, Iwona [SAP11018455] pl
dc.contributor.author Derewienko, Emilia pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:32:36Z
dc.date.available 2020-07-14T21:32:36Z
dc.date.submitted 2011-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171536
dc.subject.other Tuwim, poezja, motywy, żydowskie, Żydzi pl
dc.title Motywy żydowskie w poezji Juliana Tuwima pl
dc.title.alternative Jewish motifs in Julian Tuwim's poetry pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.en The target of the thesis is to analyze the Jewish motifs in Julian Tuwim's poetry, on the basis of interpretation of the verses. There were laboured the main Jewish aspects in poetry and also the evidences of the poet's Jewish identity. pl
dc.abstract.other Celem pracy jest analiza i przedstawienie motywów żydowskich, pojawiających się w poezji Juliana Tuwima, w oparciu o interpretację wierszy. Analizie poddane zostały zarówno wiersze, zawierające motywy żydowskie, jak i świadectwa biograficzne, mówiące o żydowskiej tożsamości poety. pl
dc.subject.en Tuwim, poetry, motifs, Jewish, Jews pl
dc.contributor.reviewer Sokalska, Małgorzata [SAP11019921] pl
dc.contributor.reviewer Puchalska, Iwona [SAP11018455] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57139-98094 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy komparatystyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)