Jagiellonian University Repository

Analiza wybranych markerów stresu oksydacyjnego u szczurów transgenicznych z nadekspresją receptorów adenozynowych A2A.

pcg.skipToMenu

Analiza wybranych markerów stresu oksydacyjnego u szczurów transgenicznych z nadekspresją receptorów adenozynowych A2A.

Show full item record

dc.contributor.advisor Pomierny-Chamioło, Lucyna [SAP20012105] pl
dc.contributor.advisor Filip, Małgorzata [SAP20010013] pl
dc.contributor.author Swaczyna, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:32:10Z
dc.date.available 2020-07-14T21:32:10Z
dc.date.submitted 2011-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171529
dc.subject.other stres oksydacyjny, choroba Parkinsona, receptory adenozynowe, szczury transgeniczne pl
dc.title Analiza wybranych markerów stresu oksydacyjnego u szczurów transgenicznych z nadekspresją receptorów adenozynowych A2A. pl
dc.title.alternative Analysis of selected markers of oxidative stress in transgenic overexpression of adenosine A2A receptors in rats. pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The aim of this study was to investigate whether oxidative stress is accompanied by overexpression of A2A receptor in selected brain structures, in transgenic rats. In this experiment transgenic male Sprague-Dawley rats with overexpression of the A2A receptor were used. Analysis of the total antioxidant capacity by FRAP assey, superoxide dismutase activity with the method by Mishra and Fridovich and the evaluation of protein and non-protein thiol groups with the method by Sedlak were performed in the hippocampus and striatum homogenates. In analised structures an increase in antioxidant activity was observed. The total antioxidant capacity, activity of superoxide dismutase and number of thiol groups were increased. On the basis of the results, can be assumed that the administration of A2A receptor antagonists can increase the effectiveness of the treatment of Parkinson's disease and help to minimize the adverse effect of therapy. Blockade of the adenosine A2A receptor in striatopallidal neurons decreases postsynaptic effects of dopamine deficiency, and in turn lessens the motor impairment of PD. Moreover, we can conclude that the used animal model can be successfully used as a model of Parkinson’s disease. pl
dc.abstract.other Przedmiotem niniejszej pracy było zbadanie czy stres oksydacyjny towarzyszy nadekspresji receptorów A2A w wybranych strukturach mózgu u szczurów transgenicznych. W doświadczeniu wykorzystano szczury transgeniczne z nadekspresją receptorów A2A, samce rasy Sprague- Dawley. W homogenatach hipokampa i prążkowia wykonano analizę całkowitej zdolności antyoksydacyjnej metodą FRAP, aktywności dysmutazy ponadtlenkowej metodą Mishry i Fridovich’a oraz ocenę ilości białkowych i niebiałkowych grup tiolowych metodą Sedlak’a. W badanych strukturach zaobserwowano wzrost aktywności antyoksydacyjnej, w postaci zwiększonej całkowitej zdolności antyoksydacyjnej, zwiększonej aktywności dysmutazy ponadtlenkowej oraz wzrostu ilości grup tiolowych. Na podstawie otrzymanych wyników można domniemywać, iż zastosowanie antagonistów receptorów A2A zwiększy skuteczność leczenia choroby Parkinsona oraz przyczyni się do zminimalizowania efektów niepożądanych terapii. Zablokowanie receptora adenozynowego A2A w neuronach prążkowia zmniejsza postsynaptyczne skutki niedoboru dopaminy, a to z kolei ogranicza zaburzenia ruchowe w PD. Ponadto możemy wnioskować, że zastosowany model zwierzęcy może być z powodzeniem wykorzystywany jako model choroby Parkinsona. pl
dc.subject.en oxidative stress, Parkinson's disease, adenosine receptors, transgenic rats pl
dc.contributor.reviewer Filip, Małgorzata [SAP20010013] pl
dc.contributor.reviewer Pomierny-Chamioło, Lucyna [SAP20012105] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57132-61299 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)