Jagiellonian University Repository

Analiza kryzysów gospodarczych na podstawie Wielkiego Kryzysu (1929-1933) oraz kryzysu finansowego lat 2008-2009

pcg.skipToMenu

Analiza kryzysów gospodarczych na podstawie Wielkiego Kryzysu (1929-1933) oraz kryzysu finansowego lat 2008-2009

Show full item record

dc.contributor.advisor Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.author Bielecki, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:29:34Z
dc.date.available 2020-07-14T21:29:34Z
dc.date.submitted 2011-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171488
dc.language pol pl
dc.title Analiza kryzysów gospodarczych na podstawie Wielkiego Kryzysu (1929-1933) oraz kryzysu finansowego lat 2008-2009 pl
dc.title.alternative The analysis of economic crises on base The Great Depression (1929-1933) and the financial crisis (2008-2009) pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy zjawiska kryzysów gospodarczych. Celem głównym jest analizawybranych kryzysów gospodarczych na przykładzie Wielkiego Kryzysu (1929-1933) oraz kryzysu finansowego lat 2008-2009, które były prawdopodobnie największymi załamaniami w historii gospodarczej świata.Rozdział pierwszy przedstawia teoretyczne aspekty dotyczące kryzysówgospodarczych. Ukazano w nim ich historyczną transformację, definicje, rodzaje oraz modele. W rozdziale drugim ukazano charakterystykę wahań gospodarczych, skupiając się przede wszystkim na cyklu koniunkturalnym. Rozdział trzeci to analiza Wielkiego Kryzysu (1929-1933). Przedstawione w nim zostały przyczyny, przebieg i skutki kryzysu, szczególny naciskpołożono na jego wymiar gospodarczy. W rozdziale czwartym scharakteryzowany został kryzys finansowy lat 2008-2009. Koncentrując się na charakterze finansowym kryzysu, opisano jego przyczyny, przebieg i skutki. pl
dc.abstract.en The thesis presents the analysis of the economic crises on base The Great Depression (1929-1933) and the financial crisis (2008-2009), which have been probably the largest economic crises in the history.The first chapter presents theoretical aspects regarding economic crises. Describes its historic transformation, definitions and types. The second chapter portray the characteristics of economic swings. It is concentrated on the business cycles. The third chapter is an analysis of The Great Depression (1929-1933). It presents reasons, course and consequences of the crisis focused on describing it with respect to economic measurement. The fourth chapter is the characteristic of the financial crisis (2008-2009). It concentrate on the financial dimension of it and describe its reasons, course and effects. pl
dc.subject.pl cykl koniunkturalny - kryzys 2008-2009 – kryzys gospodarczy - WielkiKryzys pl
dc.subject.en business cycle - crisis 2008-2009 – economic crisis – Great Depression pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57090-95981 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)