Jagiellonian University Repository

Zarządzanie projektem. Budowanie efektywnego zespołu projektowego

pcg.skipToMenu

Zarządzanie projektem. Budowanie efektywnego zespołu projektowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Rosiński, Jerzy pl
dc.contributor.author Garlicka, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:29:00Z
dc.date.available 2020-07-14T21:29:00Z
dc.date.submitted 2011-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171479
dc.subject.other budowanie zespołu – efektywny – zarządzanie projektem pl
dc.title Zarządzanie projektem. Budowanie efektywnego zespołu projektowego pl
dc.title.alternative Project management. Team building. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.en Project management is now a very important element in organizational life. The process of the project realization has become the subject of many studies and scientific positions. Moreover, a lot of researchers indicates a huge impact of the project team on the effectiveness of the performed actions. The author of this paper describes the essence of these issues and conducts research to provide the extent to which people involved in projects to apply the theory described in the first two chapters of this thesis. In the theoretical part, the author relied mainly on the book " Project Management: The model of the best practice" and "Your role in the team" written by R. Meredith Belbin. Also, there were used the entries for the project management and creating of the teams. The study was conducted through interviews. All questions were open, not to impose the answers to the respondents and not to restrict their choice. The author managed to conduct five interviews. Their analysis and conclusions are in the third chapter of the thesis. pl
dc.abstract.other Zarządzanie projektami stanowi obecnie bardzo ważny element w życiu organizacyjnym. Proces realizacji projektu stał się przedmiotem wielu badań i pozycji naukowych. Ponadto wielu badaczy wskazuje na ogromny wpływ zespołu projektowego na efektywność wykonywanych działań. Autorka w niniejszej pracy opisuje istotę omawianych zagadnień oraz przeprowadza badania mające na celu przedstawienie w jakim stopniu osoby uczestniczące w projektach stosują się do teorii opisywanej w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej pracy. W części teoretycznej autorka opierała się głównie na książkach „Zarządzanie projektem: Model najlepszych praktyk” oraz „Twoja rola w zespole”, której autorem jest R. Meredith Belbin. Ponadto wykorzystane zostały pozycje dotyczące zarządzania projektami i budowania zespołów.Badania zostały przeprowadzone w formie wywiadów. Wszystkie pytania były otwarte, aby nie narzucać respondentom odpowiedzi i nie ograniczać ich wyboru. Autorce udało się przeprowadzić pięć wywiadów. Ich analiza i podsumowanie znajdują się w trzecim rozdziale niniejszej pracy. pl
dc.subject.en building – effective – project management pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57080-94810 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie personelem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)