Jagiellonian University Repository

Braids and Forcing in Surface Dynamics

pcg.skipToMenu

Braids and Forcing in Surface Dynamics

Show full item record

dc.contributor.advisor Kulczycki, Marcin [SAP11018282] pl
dc.contributor.author Czechowski, Aleksander pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:28:41Z
dc.date.available 2020-07-14T21:28:41Z
dc.date.submitted 2011-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171474
dc.language eng pl
dc.title Braids and Forcing in Surface Dynamics pl
dc.title.alternative Metody indeksu Conleya na przestrzeniach warkoczy w niskowymiarowych układach dynamicznych pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Proponujemy metodę zdefiniowania indeksu Conleya dla przestrzeni warkoczy dopuszczających negatywne przecięcia. Poprzez rozkład dyfeomorfizmów (względnie symplektomorfizmów) płaszczyzny o zwartym nośniku na dyfeomorfizmy (symplektomorfizmy) z własnością pozytywnego twistu sprowadzamy sytuację do przypadku wyłącznie z pozytywnymi przecięciami. Omawiamy metody obliczania indeksu oraz możliwe zastosowania. pl
dc.abstract.en The purpose of this thesis is to propose a framework for developing a forcingtheory on spaces of arbitrary braids. We establish a method of decomposingcompactly supported diffeomorphisms of the plane to positive twist mappingsand relate them to the recently developed machinery of Conley indexfor positive braid diagrams. Area preserving case is also covered. We discusspossible dynamical implications in study of non-Lagrangian systemsvia Poincaré maps. pl
dc.subject.pl przestrzenie warkoczy, indeks Conleya, dynamika hamiltonowska pl
dc.subject.en braids, Conley index, Hamiltonian dynamics pl
dc.contributor.reviewer Wójcik, Klaudiusz [SAP11015390] pl
dc.contributor.reviewer Kulczycki, Marcin [SAP11018282] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57075-63034 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.fieldofstudy matematyka teoretyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)