Jagiellonian University Repository

Językowy wizerunek kobiety w tekstach hip - hopowych.

pcg.skipToMenu

Językowy wizerunek kobiety w tekstach hip - hopowych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Sikora, Kazimierz [SAP11011081] pl
dc.contributor.author Maciejczyk, Beata pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:27:11Z
dc.date.available 2020-07-14T21:27:11Z
dc.date.submitted 2011-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171450
dc.subject.other kobieta, hip-hop, język, wartościowanie, obraz świata pl
dc.title Językowy wizerunek kobiety w tekstach hip - hopowych. pl
dc.title.alternative The image of women in a hip-hop songs from a linguistic point of view. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.en The subject of this study is the analysis of the image of women in the Polish hip-hop lyrics from a linguistic point of view.The research material is selected hip-hop lyrics in Polish, known and popular among young people.They are an expression of changes taking places in contemporary Poland and manifestation of perception of the world by youth of both, creators and consumers, based on stereotypes produced by European culture and hip-hop subculture.The spoken language of artists is controversial, full of vulgar words, violate the principles of ethics and esthetics of expression. A women in hip-hop is objectified and deprived of the attributes of feminism. The image of women remains a concern and tends to reflect the direction direction in which the observed changes an aimed. pl
dc.abstract.other Przedmiotem pracy jest analiza wybranych tekstów hip-hopowych z punktu widzenia językowego. Materiał badawczy to wybrane teksty hip-hopowe w języku polskim, znane i popularne obecnie wśród młodych ludzi, będące wyrazem zmian, jakie mają miejsce we współczesnej polszczyźnie i manifestacji odbioru rzeczywistości zarówno przez twórców jak i przez odbiorców. Język, jakim posługują się artyści jest kontrowersyjny, przepełniony wulgaryzmami, łamiący podstawowe zasady etyki i estetyki słowa. Kobieta w hip-hopie zostaje uprzedmiotowiona i pozbawiona atrybutów kobiecości. Taki wizerunek kobiety skłania do refleksji w jakim kierunku zmierzają obserwowane zmiany. pl
dc.subject.en women, hip-hop, linguistic, axiology, picture of world pl
dc.contributor.reviewer Sikora, Kazimierz [SAP11011081] pl
dc.contributor.reviewer Próchnicki, Włodzimierz [SAP11007187] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57051-99192 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)