Jagiellonian University Repository

Ludobójstwo w Ruandzie - kto jest winny ?

pcg.skipToMenu

Ludobójstwo w Ruandzie - kto jest winny ?

Show full item record

dc.contributor.advisor Kijewska-Trembecka, Marta [SAP11011045] pl
dc.contributor.author Szymańska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:25:40Z
dc.date.available 2020-07-14T21:25:40Z
dc.date.submitted 2011-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171426
dc.subject.other konflikt etniczny, kolonializm belgijski, ludobójstwo pl
dc.title Ludobójstwo w Ruandzie - kto jest winny ? pl
dc.title.alternative Genocide in Rwanda - who is guilty ? pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The main aim of my diploma thesis is to find guilty and responsible for the genocide in Rwanda in 1994. I describe relations between 2 tribes: Hutu and Tutsi in XV-XIX centuries and complicated international relations in the Region of Great Lakes. Then, I take notice of the time, when Belgians stayed in Rwanda as a colonialists, when social conflicts between Tutsi and Hutu became an ethnical one. In historical part, there are some facts about moment, when Hutu get power after years of discrimination and moment, when Rwanda get independence after colonialism time; facts about civil war, events directly came up before genocide and tragedy of 100 days of genocide. Theoretical part is about issues of ethnicity, ethnical group and conflict and genocide. Third part answers the question:who is guilty of genocide in Rwanda? I took notice of important facts from the past, which may affected on the events from 1994. I analyzed tome of Belgian colonialism and French episode in Rwandan history. Then, I describe media propaganda ( newspaper " Kangura" and radio RTML) and its influence on the scale of massacre. The last part is about role of the West in Rwandan genocide - passive attitiude of American politicans, late reaction of peace mission, called UNAMIR and failure of international media, government and UN intervention in Rwanda in 1994. pl
dc.abstract.other Praca ma na celu znalezienie winnych i odpowiedzialnych za ludobójstwo w Ruandzie z 1994 r. Przybliża historię stosunków plemiennych między Tutsi i Hutu w okresie przedkolonialnym oraz złożone stosunki międzynarodowe w Rejonie Wielkich Jezior. Następnie zwrócono uwagę na etap kolonializmu belgijskiego, w którym społeczny konflikt między dwoma plemionami przybrał nowy charakter - etniczny. W historycznym rozdziale znajdują się także fakty dotyczące momentu przejęcia władzy przez Hutu oraz uzyskania niepodległości przez Ruandę, wojny domowej oraz ludobójstwa. Rozdział teoretyczny jest poświęcony rozważaniom na temat etniczności, rasy, grup i konfliktów etnicznych oraz mechanizmów ludobójstwa. Trzeci rozdział stara się odpowiedzieć na pytanie badawcze: kto jest winny ludobójstwa z 1994r.? Zostały wzięte pod uwagę istotne fakty z przeszłości Ruandy, które mogły mieć wpływ na wydarzenia z 1994r. Następnie został przeanalizowany okres kolonializmu belgijskiego oraz epizod francuski w historii Ruandy. Kolejna część to opis mechanizmów propagandy medialnej gazety Kangura i radia RTML oraz podkreślenie wpływu tych mediów na skalę zbrodni. Ostatnia część dotyczy roli Zachodu na ludobójstwo, biernej postawy amerykańskich polityków, spóźnionej reakcji misji pokojowej UNAMIR oraz zaniedbań ze strony międzynarodowych mediów i i rządu USA. pl
dc.subject.en ethnical conflict, Belgian colonialism, genocide pl
dc.contributor.reviewer Lencznarowicz, Jan [SAP11012624] pl
dc.contributor.reviewer Kijewska-Trembecka, Marta [SAP11011045] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57025-104716 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy stosunki etniczne i migracje międzynarodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)