Jagiellonian University Repository

Koncert kościelny w twórczości G.F. Aneria na przykładach wybranych z "Concentuus compositoris" (1620).

pcg.skipToMenu

Koncert kościelny w twórczości G.F. Aneria na przykładach wybranych z "Concentuus compositoris" (1620).

Show full item record

dc.contributor.advisor Patalas, Aleksandra [SAP11013287] pl
dc.contributor.author Stabryn, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:25:33Z
dc.date.available 2020-07-14T21:25:33Z
dc.date.submitted 2011-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171424
dc.language pol pl
dc.title Koncert kościelny w twórczości G.F. Aneria na przykładach wybranych z "Concentuus compositoris" (1620). pl
dc.title.alternative Sacred concerto in the output of G.F. Anerio based on selected examples taken from "Concentuus compositoris" (1620). pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca poświęcona jest koncertom kościelnym G. F. Aneria (1567-1630). Analizuję oraz dokonuję transkrypcji (załączonych w aneksie) wybranych utworów pochodzących z reedycji zbioru motetów na 1-3 głosów z basso continuo z 1609 roku. Praca składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy zawiera opis sylwetki kompozytora, kultury miasta, w jakim rozkwitała jego twórczość oraz charakterystykę początków koncertu małogłosowego. W rozdziale drugim analizuję siedem koncertów, wskazuję najważniejsze środki kompozytorskie (dobór tekstów i technik, budowa linii melodycznej i basso continuo, związki słowno-muzyczne), określam różnice pomiędzy dwiema edycjami zbioru. W podsumowaniu przedstawiam koncerty Giovanniego Francesca w kontekście dzieł innych kompozytorów, oceniam postawę estetyczną Aneria oraz wskazuję nowatorskie i tradycyjne cechy jego koncertów. pl
dc.abstract.en The work is devoted to sacred concertos of G. F. Anerio (1567-1630). I analyze and I make the transcription (attached in the appendix) of selection works from the re-edition of the collection of motets to 1-3 voices with basso continuo from 1609. The work consists of two chapters. First contains a description of profile of the composer, cultures of the city, in which his artistic work flourished and characteristics of beginnings of the small-scale concertos. In second chapter I analyze seven concertos, I show important composer's means of musical expression (the assortment of lyrics and the technique, the structure of the melodic line and the basso continuo, verbal-musical connections), I determine differences between two editions of the set. In the summary I describe small-scale concertos of Giovanni Francesco in the context of work of other composers, I show the aesthetic posture of Anerio and I indicate innovative and traditional features of his concerts. pl
dc.subject.pl Anerio, koncert małogłosowy, małogłos, koncert kościelny pl
dc.subject.en Anerio, small-scale concerto, sacred concerto pl
dc.contributor.reviewer Wilk, Piotr [SAP11015821] pl
dc.contributor.reviewer Patalas, Aleksandra [SAP11013287] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57023-96046 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy muzykologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)