Jagiellonian University Repository

Wizerunek polityka w mediach jako element marketingu politycznego na przykładzie Grzegorza Napieralskiego w wyborach w 2010 roku. Analiza zawartości „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”

pcg.skipToMenu

Wizerunek polityka w mediach jako element marketingu politycznego na przykładzie Grzegorza Napieralskiego w wyborach w 2010 roku. Analiza zawartości „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowosad, Andrzej [SAP11016925] pl
dc.contributor.author Burdyl, Weronika pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:25:29Z
dc.date.available 2020-07-14T21:25:29Z
dc.date.submitted 2011-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171423
dc.subject.other marketing polityczny, analiza zawartości, Grzegorz Napieralski, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita pl
dc.title Wizerunek polityka w mediach jako element marketingu politycznego na przykładzie Grzegorza Napieralskiego w wyborach w 2010 roku. Analiza zawartości „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” pl
dc.title.alternative Image of a Politician in the Media as an Element of Political Marketing Based on the Example of Grzegorz Napieralski during 2010 Elections. Analysis of Contents of “Gazeta Wyborcza” and “Rzeczpospolita Newspapers pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The image of a politician is one of the most important factors of the electoral struggle. An example here is a presidential bid of Grzegorz Napieralski running for the President of Poland in 2010, who had been a little known party leader earlier and who was later transformed into a man present in the media and an easily identifiable one. He gambled on his image during his campaign: he looked good, he travelled all over the country, met with people, was full of energy and involvement.It is worth stressing that the campaign last year was unique. In April, in an airplane crash the hitherto president, Lech Kaczyński had perished and, which was also extremely important from the point of view of DLA (Democratic Left Alliance), the party candidate for this highest rank in this country had been Jerzy Szmajdziński. Napieralski faced a very difficult situation. Not only had he to stand up to Szmajdziński’s authority, but to emerge on the political scene he had to put huge lots of work and energy into it because he started with a very low backing.In this paper, two Polish national opinion-forming dailies, “Gazeta Wyborcza” and “Rzeczpospolita”, were subjected to research. The material under research are stories coming prom the period from 14 June to 27 June 2010, where their authors write about Grzegorz Napieralski. The total number of all units researched is 140 (73 come from “Gazeta Wyborcza”, 67 come from “Rzeczpospolita). The material subjected to research was organized according to two keys and four sub-keys and contents analysis was used while conducting research.The results obtained have proven the research hypothesis positing that the percentage of stories in “Rzeczpospolita” in which Grzegorz Napieralski is described in a positive way is higher than in “Gazeta Wyborcza”. pl
dc.abstract.other Wizerunek polityczny to jeden z najważniejszych elementów walki wyborczej. Przykładem jest z pewnością kandydatura Grzegorza Napieralskiego na prezydenta Polski w 2010 roku, który z mało znanego przewodniczącego partii, stał się człowiekiem medialnym i rozpoznawalnym. Postawił w swojej kampanii na wizerunek: dobrze wyglądał, jeździł po kraju, spotykał się z ludźmi, był pełen energii i zaangażowania.Warto zaznaczyć, że ubiegłoroczna kampania była wyjątkowa. W kwietniu w katastrofie samolotowej zginął dotychczasowy prezydent Lech Kaczyński, a także, co jest ważne z punktu widzenia SLD, ówczesny kandydat tej partii na najwyższe stanowisko w państwie – Jerzy Szmajdziński. Napieralski został postawiony w niezwykle trudnej sytuacji. Oprócz tego, że musiał zmierzyć się z autorytetem Szmajdzińskiego, dodatkowo w to, aby zaistnieć na scenie politycznej, musiał włożyć wyjątkowo dużo pracy i energii, startował bowiem z bardzo niskim poparciem.W niniejszej pracy, badaniu poddano dwa ogólnopolskie dzienniki opiniotwórcze: „Gazeta Wyborcza” oraz „Rzeczpospolita”. Materiał badawczy stanowią artykuły z okresy od 14 czerwca do 27 czerwca 2010 roku, w których pisze się o Grzegorzu Napieralskim. Łączna liczba wszystkich jednostek badawczych wynosi sto czterdzieści („Gazeta Wyborcza” – siedemdziesiąt trzy, „Rzeczpospolita” – sześćdziesiąt siedem). Badany materiał uporządkowano według dwóch kluczy i czterech podkluczy, a do badania zastosowano analizę zawartości.Wyniki badań potwierdziły hipotezę badawczą, która zakładała, że w „Rzeczpospolitej” procent artykułów, w których pisze się w sposób pozytywny o Napieralskim jest wyższy niż w „Gazecie Wyborczej”. pl
dc.subject.en political marketing, content analysis, Grzegorz Napieralski, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita pl
dc.contributor.reviewer Hess, Agnieszka [SAP11117384] pl
dc.contributor.reviewer Nowosad, Andrzej [SAP11016925] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57022-119917 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)