Jagiellonian University Repository

Dysk z Fajstos- odkrycie i charakterystyka.

pcg.skipToMenu

Dysk z Fajstos- odkrycie i charakterystyka.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bodzek, Jarosław [SAP11015276] pl
dc.contributor.author Zborowska, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:24:25Z
dc.date.available 2020-07-14T21:24:25Z
dc.date.submitted 2011-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171406
dc.subject.other Phaistos, dysk, Kreta, piktogramy, Knossos pl
dc.title Dysk z Fajstos- odkrycie i charakterystyka. pl
dc.title.alternative Phaistos' Disc -discovery and characteristics. pl
dc.type master pl
dc.abstract.en My master's thesis concerns an important ancient monument from the Minoan Civilization, the Phaistos Disc, which was found in the city of Phaistos. My thesis involves information about archaeological research carried out on Crete, with special focus on the palaces at Knossos and Phaistos, which were discovered there.Chapters dedicated to the Phaistos Disc constitute a significant part of my thesis. These chapters contain some detailed information about the external appearance of the object in question and a comprehensive analysis of the signs engraved on it. Apart from the characteristic of the individual pictographs there is also comparative chapter, which compares the writing on the Phaistos Disc with other Cretan writing systems from the Bronze Age.The final chapter of my thesis includes a number of attempts at interpreting the inscriptions on the disc. Some of them seem plausible and interesting, others are preposterous or even distasteful. That is why they are worth reading as, by doing so, one can realize the absurdity of the views expressed not only by the laymen of little popularity but also by the respected scholars. pl
dc.abstract.other Praca dotyczy ważnego zabytku kultury minojskiej, który został znaleziony w mieście Phaistos, tzw. dysku z Phaistos. W pracy tej, można znaleźć informacje dotyczące badań archeologicznych na terenie Krety a w szczególności pałaców tam odkrytych. Mowa jest o pałacu w Knossos oraz w Phaistos. Bardzo ważną częścią pracy są rozdziały poświęcone samemu dyskowi. Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące jego wyglądu zewnętrznego jak i dokładna analiza znaków zawartych na nim. Obok charakterystyki poszczególnych piktogramów, można odnaleźć rozdział porównawczy, którego zadaniem jest zestawienie ze sobą pisma dysku z Phaistos z innymi pismami kreteńskimi Epoki Brązu. W ostatnim rozdziale pracy zamieściłam różnorodne próby odczytania inskrypcji z dysku. Niektóre są prawdopodobne i ciekawe a inne niedorzeczne a nawet wręcz niesmaczne. Dlatego też warto przeczytać je aby uzmysłowić sobie śmieszność poglądów, nie tylko mało znanych laików ale i również cenionych naukowców. pl
dc.subject.en Phaistos, disc, Knossos, Create, pl
dc.contributor.reviewer Sprawski, Sławomir [SAP11013371] pl
dc.contributor.reviewer Bodzek, Jarosław [SAP11015276] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57005-103249 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy cywilizacja śródziemnomorska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)