Jagiellonian University Repository

WIARA I RELIGIA JAKO NARZĘDZIE TOTALITARYZMU NAZISTOWSKIEGO

pcg.skipToMenu

WIARA I RELIGIA JAKO NARZĘDZIE TOTALITARYZMU NAZISTOWSKIEGO

Show full item record

dc.contributor.advisor Koźbiał, Krzysztof [SAP11019476] pl
dc.contributor.author Sadlej, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:23:03Z
dc.date.available 2020-07-14T21:23:03Z
dc.date.submitted 2011-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171384
dc.subject.other religia, okultyzm,Hitler,kult, neopogaństwo pl
dc.title WIARA I RELIGIA JAKO NARZĘDZIE TOTALITARYZMU NAZISTOWSKIEGO pl
dc.title.alternative FAITH AND RELIGION AS A TOOL NAZI TOTALIATRIANISM pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.en The main task of this work is to show the role of religion as a tool of power in the Third Reich. In Polish literature, you can find a few items that raise questions related to this issue. But they are not too accurate and quite precise. Given how important this is about and what impact this phenomenon had on the history of the world, can hardly surprising that deficiency of this type of publication. Most of them describe this problem very briefly without going into details, that is how important. You can not forget them, trying to fairly present the aspect. In many books one can find only the dry facts that do not explain the factors or reasons for such a situation arises in Nazi Germany.Religion has always been a very important element of social, political or cultural. Always had a huge impact on human attitudes and actions. For example, Adolf Hitler as we see in a shameful way and for what purposes you can use cruel religion. In this paper we are given many examples of which are designed to confirm the hypothesis contained in the title, or indeed with the religious aspects of Hitler gained such enormous support among the German population. pl
dc.abstract.other Głównym zadaniem tej pracy jest przybliżenie roli religii jako narzędzia władzy w Trzeciej Rzeszy. W polskiej literaturze można odnaleźć kilka pozycji, które poruszają kwestie związane z tą problematyką. Nie są one jednak zbyt dokładne i dosyć precyzyjne. Biorąc pod uwagę jak bardzo istotny jest to temat i jaki wpływ miało to zjawisko na historię całego świata, dziwić może fakt niedoboru tego typu publikacji. Większość z nich opisuje ten problem bardzo pobieżnie, nie zagłębiając się w szczegóły, które są jakże istotne. Nie można o nich zapominać, chcąc rzetelnie przedstawić dany aspekt. W wielu książkach odnaleźć można tylko suche fakty, które nie tłumaczą czynników lub powodów zaistnienia takiej sytuacji w nazistowskich Niemczech.Religia była zawsze bardzo ważnym elementem życia społecznego, politycznego czy kulturalnego. Miała zawsze ogromny wpływ na postawy ludzkie i ich działania. Na przykładzie Adolfa Hitlera możemy dostrzec w jak haniebny sposób i do jakich okrutnych celów można wykorzystać religię. W tym opracowaniu podanych jest wiele przykładów które mają za zadanie potwierdzić hipotezę zawartą w tytule pracy, czy rzeczywiście dzięki aspektom religijnym Hitler zyskiwał tak ogromne poparcie wśród społeczeństwa niemieckiego. pl
dc.subject.en religion, the occult, Hitler, the cult, Neo-Paganism pl
dc.contributor.reviewer Koźbiał, Krzysztof [SAP11019476] pl
dc.contributor.reviewer Natanek, Mirosław [SAP11018555] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-56983-96963 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy niemcoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)