Jagiellonian University Repository

Verführung des Lesers in Ernst Jüngers "In Stahlgewittern" und "Strahlungen"

pcg.skipToMenu

Verführung des Lesers in Ernst Jüngers "In Stahlgewittern" und "Strahlungen"

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaśtal, Katarzyna [SAP11014033] pl
dc.contributor.author Zawieja, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:21:54Z
dc.date.available 2020-07-14T21:21:54Z
dc.date.submitted 2011-07-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171366
dc.language ger pl
dc.subject.other Manipulation, Leser, Verführung, Emotionen pl
dc.title Verführung des Lesers in Ernst Jüngers "In Stahlgewittern" und "Strahlungen" pl
dc.title.alternative Uwodzenie czytelnika w dziennikach wojennych Ernsta Jüngera pl
dc.title.alternative Seduction of the reader in Ernst Jünger's war diaries pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest ukazanie strategii, za pomocą których Ernst Jünger uwodzi czytelnika w swoich dziennikach wojennych „In Stahlgewittern” i „Strahlungen”. Zdefiniowano w niej kryteria niezbędne do spełnienia podczas uwodzenia poprzez literaturę i odniesiono je do konkretnych przykładów w dziełach Jüngera. Analizie zostają poddane: styl pisania autora, słownictwo, sposób przedstawiania działań wojennych oraz samej postaci Ernsta Jüngera. Ponadto w pracy zbadano wpływ analizowanych tekstów na sferę emocjonalną czytelnika, jego zachowanie oraz sposób postrzegania rzeczywistości. pl
dc.abstract.en The aim of this master's thesis is to present the strategies used by Ernst Jünger to seduce the reader in his war diaries "In Stahlgewittern" and "Strahlungen". In the thesis all criteria, which are indispensable to be met while the act of seducing through the literature, have been defined. They have also been related to some specific examples found in Jünger's works. All aspects like the author's style of writing, vocabulary, the way of depicting military operations and finally the figure of Jünger himself have been thoroughly analysed. What is more, in the master's thesis it has been examined the influence of analysed texts on the emotional sphere of the reader, their behaviour and the way they perceive reality. pl
dc.abstract.other Verführung des Lesers in Ernst Jüngers "In Stahlgewittern" und "Strahlungen" pl
dc.subject.pl uwodzenie, czytelnik, manipulacja, emocje pl
dc.subject.en seduction, reader, manipulation, emotions pl
dc.contributor.reviewer Krause, Daniel [SAP11019408] pl
dc.contributor.reviewer Jaśtal, Katarzyna [SAP11014033] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-56965-64623 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia germańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)