Jagiellonian University Repository

Analiza gleb na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz analiza fizykochemiczna wód studziennych na terenie wsi Cikowice.

pcg.skipToMenu

Analiza gleb na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz analiza fizykochemiczna wód studziennych na terenie wsi Cikowice.

Show full item record

dc.contributor.advisor Meus, Marek [SAP11006201] pl
dc.contributor.author Rybka, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:21:36Z
dc.date.available 2020-07-14T21:21:36Z
dc.date.submitted 2011-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171361
dc.subject.other Analiza gleb, analiza fizykochemiczna wód studziennych pl
dc.title Analiza gleb na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz analiza fizykochemiczna wód studziennych na terenie wsi Cikowice. pl
dc.title.alternative Soil analysis to determine polycyclic aroma hydrocarbon content and physicochemical analysis of well water in Cikowice village. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.en This thesis is divided into two main parts: theoretical part and experimental part. The theoretical part contains major information concerning underground water and soil. Chemical composition and sample collection of both underground water and soil have been described in detail. The problem of cause and types of pollution and thus consequences of its presence in the environment have been discussed. A detailed description of Cikowice as the research area has been included. The experimental part consists of the characteristics of the underground water and soil collection point and the description of research methodology. This part provides information on ion and liquid chromatography which served as identification methods of some of anions and Polycyclic Aroma Hydrocarbons. Information obtained during the analysis has been presented in the form of tables and diagrams. On the basis of the results, conclusions have been derived. pl
dc.abstract.other Praca składa się z dwóch części: części teoretycznej oraz części doświadczalnej. W części teoretycznej zawarto główne informacje dotyczące wód podziemnych oraz gleb. Dokładnie opisano podział, skład chemiczny oraz pobór próbek zarówno wód podziemnych jak i gleb. Poruszono problematykę związaną ze źródłami i rodzajami zanieczyszczeń oraz skutkami ich występowania w środowisku. Zamieszczono tu również szczegółowy opis wsi Cikowice, jako miejsca obszaru badań. W części doświadczalnej wprowadzono charakterystykę miejsc poboru próbek wód podziemnych i gleby. Opisano metodykę badań, umieszczono informacje na temat chromatografii jonowej i cieczowej, które służyły jako metody do oznaczania niektórych anionów oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Otrzymane podczas analizy wyniki umieszczono w postaci tabel i wykresów. Na podstawie uzyskanych wyników wyciągnięto wnioski. pl
dc.subject.en Soil analysis and physicochemical water pl
dc.contributor.reviewer Szklarzewicz, Janusz [SAP11013683] pl
dc.contributor.reviewer Meus, Marek [SAP11006201] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-56958-96681 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy ochrona środowiska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)