Jagiellonian University Repository

Zastosowanie usieciowanych polimerów do wiązania mikrocystyny - LR.

pcg.skipToMenu

Zastosowanie usieciowanych polimerów do wiązania mikrocystyny - LR.

Show full item record

dc.contributor.advisor Białczyk, Jan [SAP11006567] pl
dc.contributor.author Marcinek, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:19:54Z
dc.date.available 2020-07-14T21:19:54Z
dc.date.submitted 2011-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171334
dc.subject.other Sinice, Microcystis aeruginosa, mikrocystyna-LR, toksyny sinicowe, nośniki polimerowe pl
dc.title Zastosowanie usieciowanych polimerów do wiązania mikrocystyny - LR. pl
dc.title.alternative „The use of cross-linked polymers to bind the microcystin-LR” pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The last years observations show that blooming cyanobacteria have a negative impact on the quality of water. Massive development of cyanobacteria is directly associated with physicochemical changes of water, oxygen deficit and the deterioration of light conditions in water reservoirs. Besides these negative phenomena, the blooms some of some species also accompanied by massive release of toxins produced by cyanobacteria . In the experimental phase the following polymers were used to bind microcystin-LR: poly (N-vinylformamide), poly (N-vinylformamide) modified with ammonia and glutaraldehyde and polyvinylamine modified glutaraldehyde. The main task of the analysis was to investigate the effectiveness of binding toxins on selected polymers and possibility to recove these toxins from the polymer- toxin combination. Series of experiments were performed on polymers with the varying conditions of synthesis. The obtained results allowed calculating the efficiency of toxin binding and recovery of microcystin – LR from the polymer – toxin combination. It was found that poly (N-vinylformamide) allows about 100% effectiveness of the binding of microcystins – LR after 30 minutes of incubation. Efficiency of recovery of the complex reached the highest value for poly (N-vinylformamide) and was 80%. What is more, the analysis proved the influence of synthesis conditions and chemical modification on the process of polymers swelling. The process is based on the differences in suspension. pl
dc.abstract.other Obserwowane w ostatnich latach coraz częściej występujące zakwity sinic stanowią jeden z ważniejszych czynników obniżających jakość wód. Masowy rozwój sinic wiąże się m.in. ze zmianami fizykochemicznymi wody, deficytem tlenowym czy pogorszeniem się warunków świetlnych w zbiorniku wodnym. Poza takimi negatywnymi zjawiskami, zakwitom niektórych gatunków sinic towarzyszy produkcja toksyn oraz uwalnianie ich do wód. W części doświadczalnej wykorzystano takie nośniki polimerowe jak: poli(N-winyloformamid), poli(N-winyloformamid) modyfikowany amoniakiem i aldehydem glut arowym oraz poliwinyloaminę modyfikowaną aldehydem glutarowym do wiązania mikrocystyny-LR. Głównym celem prowadzonych analiz było zbadanie efektywności wiązania toksyny na wybranych nośnikach polimerowych oraz możliwość jej odzyskania z kompleksu polimer – toksyna. Przeprowadzono kolejno serie doświadczeń na nośnikach polimerowych różniących się warunkami syntezy. Uzyskane wyniki pozwoliły na obliczenie wydajności: wiązania toksyny oraz odzysku mikrocystyny – LR z kompleksu polimer – toksyna. Stwierdzono, że poli(N-winyloformamid) umożliwia po 30 minutach inkubacji wiązanie około 100% mikrocystyny – LR. Wydajność jej odzysku osiągała najwyższą wartość dla poli(N-winyloformamidu) i wynosiła 80%. Wykazano także wpływ warunków syntezy i modyfikacji chemicznej na proces pęcznienia stosowanych polimerów, polegający na różnicach w składzie suspensji. pl
dc.subject.en Cyanobacteria, Microcystis aeruginosa, microcystins – LR, cyanotoxins, polymers pl
dc.contributor.reviewer Kochanowski, Andrzej [SAP11007569] pl
dc.contributor.reviewer Białczyk, Jan [SAP11006567] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-56930-120526 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.fieldofstudy chemia środowiska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)