Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rekonstrukcje tożsamości "naddunajskich Szwabów" wobec wielojęzyczności kulturowej

Rekonstrukcje tożsamości "naddunajskich Szwabów" ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Dyras, Magdalena [SAP11016038] pl
dc.contributor.editor Golachowska, Ewa pl
dc.contributor.editor Zielińska, Anna pl
dc.date.accessioned 2015-11-24T15:22:03Z
dc.date.available 2015-11-24T15:22:03Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-89191-16-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17093
dc.language pol pl
dc.title Rekonstrukcje tożsamości "naddunajskich Szwabów" wobec wielojęzyczności kulturowej pl
dc.title.alternative Reconstructions of the "Donauschwabe" identity in view of cultural multilingualism pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.description.physical 167-178 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: Konstrukcje i destrukcje tożsamości II : Tożsamość wobec wielojęzyczności; 2011-04-05; 2011-04-06; Warszawa; Polska pl
dc.subject.pl mniejszości językowe pl
dc.subject.pl tożsamość pl
dc.subject.pl wielojęzyczność pl
dc.subject.pl wielokulturowość pl
dc.subject.pl rekonstrukcje tożsamości pl
dc.subject.pl przenikanie się kultur pl
dc.subject.en linguistic minorities pl
dc.subject.en identity pl
dc.subject.en multilingualism pl
dc.subject.en multiculturalism pl
dc.subject.en identity reconstruction pl
dc.subject.en cultural diffusion pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.container Konstrukcje i destrukcje tożsamości pl
dc.title.volume Tożsamość wobec wielojęzyczności pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Dyras, Magdalena: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach