Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Hypnerotomachia Poliphili" Francesca Colonny

"Hypnerotomachia Poliphili" Francesca Colonny

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Klimkiewicz, Anna [SAP11012664] pl
dc.date.accessioned 2015-11-23T12:25:11Z
dc.date.available 2015-11-23T12:25:11Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3908-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17030
dc.language pol pl
dc.title "Hypnerotomachia Poliphili" Francesca Colonny pl
dc.title.alternative "Hypnerotomachia Poliphili" by Francesco Colonna pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 274 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 261-267. Indeks. Tekst częśc. wł. pl
dc.abstract.pl Wydana w 1499 roku w Wenecji, "Hypnerotomachia Poliphili" to arcydzieło renesansowej literatury i typografii, a zarazem najbardziej oryginalne dzieło włoskiego odrodzenia. Do dziś pozostaje ono księgą dla "wtajemniczonych" – to hermetyczna opowieść o miłości, która łączy wizję antycznej przeszłości z obrazem piętnastowiecznej Italii, mówi o sekretach res occultae i o apogeum kultury klasycznej. Jest jednocześnie obrazem renesansowej filozofii i sztuki, jej estetyki, symboli i wartości. Utwór jest pełen zagadek i tajemnic, a jego lektura wymaga odczytania zakodowanego przekazu. Tę lekturę ułatwiają ksylografie zamieszczone w tekście – należą one do najpiękniejszych rycin weneckiego renesansu. Intrygujący jest także język utworu – łączy się w nim łacina i greka, mieszają formy włoskie i orientalne, jest to język sztuczny, dziwny i fascynujący. Książka Anny Klimkiewicz przybliża czytelnikowi dzieło w Polsce prawie zupełnie nieznane, odsłania tajemnice włoskiego humanizmu i objaśnia skomplikowane zagadnienia, ujęte w szerokim kontekście kulturowym, zwłaszcza kultury klasycznej, włoskiej i orientalnej. Tom ten zawiera też pełen przekład pierwszych rozdziałów "Hypnerotomachii" w układzie oryginał/tłumaczenie, co czytelnikowi umożliwia skonfrontowanie treści i hybrydowego języka oryginału. pl
dc.abstract.en Published in 1499 in Venice, "Hypnerotomachia Poliphili" is a masterpiece of art and typography of all time. The most original work of the Italian Renaissance has remained a book for the initiated – with its hermetic love story, visions of the ancient past interwoven with glimpses of fifteenth-century Italy, res occultae secrets with highest achievements of classical culture. The book paints the image of Renaissance philosophy and art, its aesthetics, symbols and values. It's a work full of puzzles and mysteries, which requires encoding the encrypted message. The reader is guided by the Xylography prints included in the text, considered among the most beautiful Venetian Renaissance engravings. The language of the book is also intriguing, combining Latin, Greek, Italian and oriental forms, an artificial language, strange and fascinating. Anna Klimkiewicz intends to introduce a little-known work of art to the Polish reader. The author leads the reader through the twists and secrets of Italian humanism, explains complex issues within their cultural context, particularly of Classical, Italian and Oriental culture. This volume also contains a full translation of the first chapters of the Hypnerotomachia printed along the original version, which allows the reader to confront the content and a hybrid of the original language. It is certainly valuable reading for lovers and researchers of secrets of Italian Medieval and Renaissance art and literature. pl
dc.subject.pl włoski humanizm pl
dc.subject.pl symbolika wyspy pl
dc.subject.pl symbolizm renesansowy pl
dc.subject.pl symbolika snu pl
dc.subject.pl hermetyzm pl
dc.subject.pl renesansowe ogrody pl
dc.subject.pl pismo arabskie pl
dc.subject.pl kosmologia pl
dc.subject.en Italian Medieval and Renaissance art and literature pl
dc.subject.en Aldus Manuzio pl
dc.subject.en Italian humanism pl
dc.subject.en Quattrocento pl
dc.subject.en Francesco Colonna pl
dc.subject.en Giovanni Boccaccio pl
dc.description.publication 13 pl
dc.participation Klimkiewicz, Anna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach