Jagiellonian University Repository

Strip- PET : a novel detector concept for the TOF-PET scanner

pcg.skipToMenu

Strip- PET : a novel detector concept for the TOF-PET scanner

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa