Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

How much does the external CEO matter in university spin-off?

How much does the external CEO matter in university ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Szopa, Anna [SAP14001133] pl
dc.contributor.author Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.contributor.editor Ordóñez de Pablos, Patricia pl
dc.contributor.editor Tennyson, Robert pl
dc.date.accessioned 2014-09-28T17:56:27Z
dc.date.available 2014-09-28T17:56:27Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 9781466645301 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1696
dc.language eng pl
dc.title How much does the external CEO matter in university spin-off? pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Hershey : Business Science Reference pl
dc.description.physical 24-32 pl
dc.description.series Advances in human resources management and organizational development book series pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.identifier.eisbn 9781466645318 pl
dc.title.container Strategic approaches for human capital management and development in a turbulent economy pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach