Jagiellonian University Repository

How often pulmonary embolism mimics acute coronary syndrome?

pcg.skipToMenu

How often pulmonary embolism mimics acute coronary syndrome?

Show full item record

dc.contributor.author Kukla, Piotr pl
dc.contributor.author Długopolski, Robert pl
dc.contributor.author Krupa, Ewa pl
dc.contributor.author Furtak, Romana pl
dc.contributor.author Mirek-Bryniarska, Ewa pl
dc.contributor.author Szełemej, Roman pl
dc.contributor.author Jastrzębski, Marek [SAP20010242] pl
dc.contributor.author Nowak, Jacek pl
dc.contributor.author Kulak, Łukasz pl
dc.contributor.author Hybel, Jerzy pl
dc.contributor.author Wrabec, Krzysztof pl
dc.contributor.author Kawecka-Jaszcz, Kalina [SAP20000857] pl
dc.contributor.author Bryniarski, Leszek [SAP20002159] pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T12:44:06Z
dc.date.available 2020-07-14T12:44:06Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169422
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title How often pulmonary embolism mimics acute coronary syndrome? pl
dc.title.alternative Jak często zator tętnicy płucnej może imitować ostry zespół wieńcowy? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 235-240 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 239 pl
dc.identifier.weblink https://www.mp.pl/kardiologiapolska/en/node/12677/pdf pl
dc.subject.pl ostry zator tętnicy płucnej pl
dc.subject.pl ostry zespół wieńcowy pl
dc.subject.pl EKG pl
dc.subject.en acute pulmonary embolism pl
dc.subject.en acute coronary syndrome pl
dc.subject.en ECG pl
dc.description.volume 69 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-07-14 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa