Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

The veil of ignorance and solidarity in healthcare : finding compassion in the original position

The veil of ignorance and solidarity in healthcare ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska