Jagiellonian University Repository

Polska Myśl Pedagogiczna

Polska Myśl Pedagogiczna

Show full item record

dc.contributor.editor Kostkiewicz, Janina [SAP11018337] pl
dc.date.accessioned 2015-11-15T08:36:05Z
dc.date.available 2015-11-15T08:36:05Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16792
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalEditorship pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/PMP/I%20(2015)/Numer-1/ pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.title.volume Wychowanie i niepodległość 1863-1914/18 pl
dc.date.accession 2017-10-17 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.contributor.serieseditor Kostkiewicz, Janina [SAP11018337] pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska