Jagiellonian University Repository

Szeregowanie i alokacja zadań periodycznych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych : cz. 1, Właściwości algorytmu szeregującego

Szeregowanie i alokacja zadań periodycznych w ...

Show full item record

dc.contributor.author Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.author Gajer, Mirosław pl
dc.contributor.author Jamróz, Dariusz pl
dc.date.accessioned 2015-11-12T13:14:15Z
dc.date.available 2015-11-12T13:14:15Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0033-2089 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16709
dc.language pol pl
dc.title Szeregowanie i alokacja zadań periodycznych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych : cz. 1, Właściwości algorytmu szeregującego pl
dc.title.alternative Scheduling and allocation of periodic task in heterogeneous multiprocessor systems with the use of evolutionary computing : part 1, Properties of scheduling algorithm pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 91-92 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania techniki obliczeń ewolucyjnych na potrzeby optymalizacji procesu alokacji i szeregowania zadań obliczeniowych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych. W pierwszej części artykułu zamieszczono wprowadzenie w problematykę szeregowania zadań w komputerowych systemach czasu rzeczywistego. W szczególności omówiono zasady leżące u podstaw funkcjonowania algorytmu szeregowania typu rate monotonic scheduling. pl
dc.abstract.en In the paper we present the proposition of using evolutionary computation technique for optimizing of task scheduling and allocation process in heterogeneous multiprocessor systems. In the first part of the article we give an introduction to the field of task scheduling in real-time systems. In particular we present the fundamentals of rate monotonic scheduling algorithm. pl
dc.subject.pl szeregowanie i alokacja zadań pl
dc.subject.pl szeregowanie monotonicznego tempa pl
dc.subject.pl systemy czasu rzeczywistego pl
dc.subject.en tasks scheduling and allocation pl
dc.subject.en rate monotonic scheduling pl
dc.subject.en real-time systems pl
dc.description.volume 56 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.eissn 2449-9528 pl
dc.title.journal Elektronika pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)