Jagiellonian University Repository

Szeregowanie i alokacja zadań periodycznych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych : cz. 2, Wyniki obliczeń ewolucyjnych

Szeregowanie i alokacja zadań periodycznych w ...

Show full item record

dc.contributor.author Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.author Gajer, Mirosław pl
dc.contributor.author Jamróz, Dariusz pl
dc.date.accessioned 2015-11-12T13:10:45Z
dc.date.available 2015-11-12T13:10:45Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0033-2089 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16708
dc.language pol pl
dc.title Szeregowanie i alokacja zadań periodycznych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych : cz. 2, Wyniki obliczeń ewolucyjnych pl
dc.title.alternative Scheduling and allocation of periodic task in heterogeneous multiprocessor systems with the use of evolutionary computing : part 2, Results of evolutionary computations pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 60-62 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania techniki obliczeń ewolucyjnych na potrzeby optymalizacji procesu alokacji i szeregowania zadań obliczeniowych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych. W drugiej części artykułu zamieszczono uzyskane wyniki obliczeń ewolucyjnych dla procesu alokacji zadań w heterogenicznym systemie wieloprocesorowym. pl
dc.abstract.en In the paper we present the proposition of using evolutionary computation technique for optimizing of task scheduling and allocation process in heterogeneous multiprocessor systems. In the first part of the article we present the results obtained for tasks allocation process in heterogeneous multiprocessor system. pl
dc.subject.pl szeregowanie i alokacja zadań pl
dc.subject.pl szeregowanie monotonicznego tempa pl
dc.subject.pl systemy czasu rzeczywistego pl
dc.subject.en tasks scheduling and allocation pl
dc.subject.en rate monotonic scheduling pl
dc.subject.en real-time systems pl
dc.description.volume 56 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.doi 10.15199/13.2015.4.11 pl
dc.identifier.eissn 2449-9528 pl
dc.title.journal Elektronika pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)