Jagiellonian University Repository

Zastosowanie obliczeń ewolucyjnych w zagadnieniach związanych z analizą sieci hydraulicznych

Zastosowanie obliczeń ewolucyjnych w zagadnieniach ...

Show full item record

dc.contributor.author Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.author Gajer, Mirosław pl
dc.contributor.author Jamróz, Dariusz pl
dc.date.accessioned 2015-11-12T13:03:29Z
dc.date.available 2015-11-12T13:03:29Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0033-2089 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16707
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie obliczeń ewolucyjnych w zagadnieniach związanych z analizą sieci hydraulicznych pl
dc.title.alternative Analysis of hydraulic networks with the use of evolutionary computations pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 56-58 pl
dc.abstract.pl W artykule zaproponowano wykorzystanie algorytmów ewolucyjnych w celu przeprowadzania analizy oczkowych sieci hydraulicznych. Zadaniem algorytmu ewolucyjnego jest wyznaczenie wartości przepływów w poszczególnych gałęziach arbitralnie zadanej sieci hydraulicznej. W artykule zaproponowano sposób kodowania rozwiązań na materiale genetycznym ewoluujących osobników oraz zdefiniowano postać funkcji dopasowania pozwalającej na ocenę rozwiązań odnajdowanych w toku procesów ewolucyjnych. pl
dc.abstract.en In the paper we propose to use evolutionary algorithms for the purpose of analysis of hydraulic networks. The aim of evolutionary algorithm is to determine the values of flow in the branches of arbitrarily given hydraulic network. In the paper we propose the way of coding of solutions on genetic material of evolving individuals and we define the fitness function to evaluate solutions found during the process of evolution. pl
dc.subject.pl obliczenia ewolucyjne pl
dc.subject.pl sieci hydrauliczne pl
dc.subject.pl funkcja dopasowania pl
dc.subject.pl równania nieliniowe pl
dc.subject.en evolutionary computations pl
dc.subject.en hydraulic networks pl
dc.subject.en fitness function pl
dc.subject.en non-linear equation pl
dc.description.volume 56 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.doi 10.15199/13.2015.1.10 pl
dc.identifier.eissn 2449-9528 pl
dc.title.journal Elektronika pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)