Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Czarni myśliwi : brygada DirlewangeraPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Historyczny Not affiliated
Ingrao, Christian
Mikietyński Piotr

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Historyczny
Ingrao, Christian
Mikietyński Piotr

Author's area of expertise

author/editor Wydział Historyczny
Ingrao, Christian
Mikietyński Piotr