Jagiellonian University Repository

Usprawiedliwiony błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego (art. 28 § 1 k.k.)

Usprawiedliwiony błąd co do okoliczności stanowiącej ...

Show full item record

dc.contributor.author Małecki, Mikołaj [SAP13008301] pl
dc.contributor.editor Wróbel, Włodzimierz [SAP11013099] pl
dc.date.accessioned 2015-11-12T07:12:19Z
dc.date.available 2015-11-12T07:12:19Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-942238-0-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16669
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Usprawiedliwiony błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego (art. 28 § 1 k.k.) pl
dc.title.alternative Excusable error as to the fact constituting the mark of an offense (Art. 28 § 1 of Polish Criminal Code) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja pl
dc.description.physical 43-52 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Nowelizacja prawa karnego 2015 : komentarz pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Małecki, Mikołaj: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.subtype Commentary pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa