Jagiellonian University Repository

Wybrane zagadnienia budowy automatycznych generatorów struktur gramatycznych języków naturalnych : część 4 : w kierunku języków kontrolowanych

Wybrane zagadnienia budowy automatycznych generatorów ...

Show full item record

dc.contributor.author Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.author Gajer, Mirosław pl
dc.contributor.author Dybiec-Gajer, Joanna pl
dc.date.accessioned 2015-11-10T13:22:35Z
dc.date.available 2015-11-10T13:22:35Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0033-2089 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16666
dc.language pol pl
dc.title Wybrane zagadnienia budowy automatycznych generatorów struktur gramatycznych języków naturalnych : część 4 : w kierunku języków kontrolowanych pl
dc.title.alternative Selected issues of the development of syntactic structures generators for natural languages : part IV : towards controlled languages pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 94-95 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł jest czwartym z większej serii artykułów poświęconej zagadnieniom opracowywania generatorów struktur gramatycznych dla wybranych języków naturalnych. W artykule opisano koncepcję budowy tzw. języków kontrolowanych, które stanowią ograniczony pod względem leksyki i składni podzbiór języków naturalnych, na których są wzorowane. pl
dc.abstract.en The paper is the third of a broader series of articles devoted to the issues of the development of syntactic structures generators for selected natural languages. The paper describes the principles of so called controlled languages that constitute a subset of lexical units and syntactic structures of natural languages upon which they are based. pl
dc.subject.pl lingwistyka komputerowa pl
dc.subject.pl języki kontrolowane pl
dc.subject.pl struktury syntaktyczne pl
dc.subject.en computational linguistics pl
dc.subject.en controlled languages pl
dc.subject.en syntactic structures pl
dc.description.volume 56 pl
dc.description.number 9 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.doi 10.15199/13.2015.9.22 pl
dc.identifier.eissn 2449-9528 pl
dc.title.journal Elektronika pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)