Jagiellonian University Repository

Specyfika tłumaczenia ukraińskich imiesłowów przysłówkowych na język polski (na podstawie utworów Tarasa Prochaśki i ich polskich przekładów)

pcg.skipToMenu

Specyfika tłumaczenia ukraińskich imiesłowów przysłówkowych na język polski (na podstawie utworów Tarasa Prochaśki i ich polskich przekładów)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0