Jagiellonian University Repository

Filozoficzne forum estetyki : Władysław Stróżewski : trzy wymiary dzieła sztuki a współczesne realizacje artystyczne (VIII Zebranie Sekcji Estetyki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Kraków 13.04.2005)

pcg.skipToMenu

Filozoficzne forum estetyki : Władysław Stróżewski : trzy wymiary dzieła sztuki a współczesne realizacje artystyczne (VIII Zebranie Sekcji Estetyki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Kraków 13.04.2005)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa