Jagiellonian University Repository

Choroba wieńcowa : obrazowanie żywotności mięśnia sercowego, część 2: zastosowanie badań radioizotopowych. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń

pcg.skipToMenu

Choroba wieńcowa : obrazowanie żywotności mięśnia sercowego, część 2: zastosowanie badań radioizotopowych. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń

Show full item record

dc.contributor.author Płońska-Gościniak, Edyta pl
dc.contributor.author Kostkiewicz, Magdalena [SAP20000858] pl
dc.contributor.author Pasowicz, Mieczysław pl
dc.contributor.author Miszalski-Jamka, Tomasz pl
dc.contributor.author Szyszka, Andrzej pl
dc.contributor.author Lipiec, Piotr pl
dc.contributor.author Gackowski, Andrzej [SAP20002532] pl
dc.contributor.author Kukulski, Tomasz pl
dc.contributor.author Dziuk, Mirosław pl
dc.contributor.author Kępka, Cezary pl
dc.contributor.author Skowerski, Mariusz pl
dc.contributor.author Gąsior, Zbigniew pl
dc.contributor.author Walecki, Jerzy pl
dc.contributor.author Szymański, Piotr pl
dc.contributor.author Mizia-Stec, Katarzyna pl
dc.contributor.author Klisiewicz, Anna pl
dc.contributor.author Hoffman, Piotr pl
dc.contributor.author Podolec, Piotr [SAP20000862] pl
dc.contributor.author Pruszczyk, Piotr pl
dc.contributor.author Kasprzak, Jarosław D. pl
dc.date.accessioned 2020-07-10T06:40:13Z
dc.date.available 2020-07-10T06:40:13Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/165620
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Choroba wieńcowa : obrazowanie żywotności mięśnia sercowego, część 2: zastosowanie badań radioizotopowych. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń pl
dc.title.alternative Myocardial viability imaging in ischaemic heart disease, part 2: current role of radionuclide imaging. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 857-865 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 864-865 pl
dc.identifier.weblink https://www.mp.pl/kardiologiapolska/en/node/12641/pdf pl
dc.description.volume 70 pl
dc.description.number 8 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-07-13 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa