Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Global administrative law through the Polish lens : from practice to theory

Global administrative law through the Polish lens : ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Szwedo, Piotr [SAP11118394] pl
dc.date.accessioned 2015-11-06T18:43:39Z
dc.date.available 2015-11-06T18:43:39Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1474-2640 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16558
dc.language eng pl
dc.title Global administrative law through the Polish lens : from practice to theory pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 156-179 pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.1093/icon/mov006 pl
dc.identifier.eissn 1474-2659 pl
dc.title.journal International Journal of Constitutional Law pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 A]: 25


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach