Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Deuxièmes journées juridiques franco-polonaises : convergence et divergence entre systèmes juridiques

Deuxièmes journées juridiques franco-polonaises : ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.editor Leroy, Jacques pl
dc.contributor.editor Szwedo, Piotr [SAP11118394] pl
dc.contributor.editor Wojtyczek, Krzysztof [SAP11014822] pl
dc.date.accessioned 2015-11-06T18:32:24Z
dc.date.available 2015-11-06T18:32:24Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-2-84934-164-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16557
dc.language fre pl
dc.title Deuxièmes journées juridiques franco-polonaises : convergence et divergence entre systèmes juridiques pl
dc.title.alternative Second Franco-Polish legal days : convergence and divergence of legal systems pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Paris : Éditions Mare & Martin pl
dc.description.physical 586 pl
dc.description.series Collection Droit public pl
dc.description.publication 44,5 pl
dc.contributor.institution Université Jagellonne Cracovie pl
dc.contributor.institution Université d'Orléans pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Konstytucyjnego pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach