Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Verantwortung, Haftung und Kontrolle des Verfassungsstaates und der Europäischen Union im Wandel der Zeit = Responsibility, accountability and control of the constitutional state and the European Union in changing times = Responsabilités et Contrôle de l' État constitutionnel et de l'Union européenne au fil du temps

Verantwortung, Haftung und Kontrolle des Verfassungsstaates ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach