Jagiellonian University Repository

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu "K-RAS" przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski

pcg.skipToMenu

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu "K-RAS" przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa