Jagiellonian University Repository

The glial Gomori-positive material is sulfane sulfur

pcg.skipToMenu

The glial Gomori-positive material is sulfane sulfur

Show full item record

dc.contributor.author Srebro, Zbigniew pl
dc.contributor.author Iciek, Małgorzata [SAP20002496] pl
dc.contributor.author Sura, Piotr [SAP20016671] pl
dc.contributor.author Góralska, Marta [SAP20002281] pl
dc.date.accessioned 2020-07-09T08:07:31Z
dc.date.available 2020-07-09T08:07:31Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 0239-8508 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/165515
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The glial Gomori-positive material is sulfane sulfur pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 73-77 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 76-77. pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/folia_histochemica_cytobiologica/article/view/4465 pl
dc.subject.en glial Gomori-positive material pl
dc.subject.en GGPM pl
dc.subject.en sulfane sulfur pl
dc.subject.en cyanolysis pl
dc.description.volume 46 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 1897-5631 pl
dc.title.journal Folia Histochemica et Cytobiologica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-07-09 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapii pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Biochemii Ogólnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.identifier.project 10.2478/v10042-008-0010-y pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa