Jagiellonian University Repository

Rola rituksymabu w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe

pcg.skipToMenu

Rola rituksymabu w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe

Show full item record

dc.contributor.author Jurczak, Wojciech [SAP20001014] pl
dc.contributor.author Walewski, Jan pl
dc.date.accessioned 2020-07-08T12:02:21Z
dc.date.available 2020-07-08T12:02:21Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 1734-3542 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/165476
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rola rituksymabu w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe pl
dc.title.alternative Rituximab in the treatment of follicular lymphoma pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 117-126 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/view/9373 pl
dc.subject.pl chłoniak grudkowy pl
dc.subject.pl rituksymab pl
dc.subject.pl immunochemioterapia pl
dc.subject.en follicular lymphoma pl
dc.subject.en rituximab pl
dc.subject.en immunochemotherapy pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 1734-6460 pl
dc.title.journal Onkologia w Praktyce Klinicznej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-08 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Hematologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa