Jagiellonian University Repository

O niektórych patomechanizmach miedzypokoleniowej transmisji przemocy partnerskiej i domowej

O niektórych patomechanizmach miedzypokoleniowej ...

Show full item record

dc.contributor.author Kubacka-Jasiecka, Dorota [SAP11004518] pl
dc.contributor.editor Mudyń, Krzysztof [SAP11008877] pl
dc.date.accessioned 2014-09-28T15:58:10Z
dc.date.available 2014-09-28T15:58:10Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7780-658-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1653
dc.language pol pl
dc.title O niektórych patomechanizmach miedzypokoleniowej transmisji przemocy partnerskiej i domowej pl
dc.title.alternative About some pathomechanisms of intergenerational transmission of partner and domestic violence pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek pl
dc.description.physical 55-84 pl
dc.description.publication 1,81 pl
dc.title.container W poszukiwaniu miedzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)