Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

O niektórych patomechanizmach miedzypokoleniowej ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Kubacka-Jasiecka Dorota
Mudyń Krzysztof

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Kubacka-Jasiecka Dorota
Mudyń Krzysztof

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Kubacka-Jasiecka Dorota
Mudyń Krzysztof