Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Outgoing seminar as project based teaching of intercultural competence : a description of the results of the project "Study trip to Concentration Camp Memorial Site and youth encounter"

Outgoing seminar as project based teaching of ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone