Jagiellonian University Repository

Na czym polega upływ czasu?

pcg.skipToMenu

Na czym polega upływ czasu?

Show full item record

dc.contributor.author Gołosz, Jerzy [SAP11017024] pl
dc.date.accessioned 2015-10-27T12:45:45Z
dc.date.available 2015-10-27T12:45:45Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16362
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Na czym polega upływ czasu? pl
dc.title.alternative What does the flow of time consist of? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 2-21 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 19-21. pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest pokazanie, skąd się biorą nasze trudności z wyjaśnieniem, na czym polega upływ czasu oraz przedstawienie pewnej propozycji rozwiązania tego problemu opartej na koncepcji dynamicznego istnienia rzeczy, a rozwijającej ideę absolutnego stawania się. Rozważania oparte są na założeniu, że nasze podstawowe teorie metafizyczne – podobnie jak te stosowane w naukach przyrodniczych – powinny spełniać warunek spójności, prostoty oraz bogatej zawartości. pl
dc.abstract.en The aim of the paper is to show the difficulties with which we are faced when we try to explain what the flow of time consists of. The paper proposes a solution to this problem based on the notion of the dynamic existence of things and the developing the idea of absolute becoming. It is assumed that our fundamental metaphysical theories should satisfy conditions of coherence, simplicity and richness of content similar to those satisfied by theories in the empirical sciences. pl
dc.subject.pl upływ czasu pl
dc.subject.pl istnienie statystyczne pl
dc.subject.pl istnienie dynamiczne pl
dc.subject.pl asymetria czasu pl
dc.subject.pl tensy (czasy gramatyczne) pl
dc.subject.pl eternalizm pl
dc.subject.pl prezentyzm pl
dc.subject.en flow of time pl
dc.subject.en static existence pl
dc.subject.en dynamic existence pl
dc.subject.en asymmetry of time pl
dc.subject.en tenses pl
dc.subject.en eternalism pl
dc.subject.en presentism pl
dc.description.number 34 pl
dc.identifier.doi 10.13153/diam.34.2012.495 pl
dc.identifier.eissn 1733-5566 pl
dc.title.journal Diametros pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Gołosz, Jerzy: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa