Jagiellonian University Repository

Metropolitalny wymiar polityki lokalnej na przykładzie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

pcg.skipToMenu

Metropolitalny wymiar polityki lokalnej na przykładzie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0