Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wheat straw degradation and production of alternative substrates for nitrogenase of Rhodobacter sphaeroides

Wheat straw degradation and production of alternative ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska