Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Geography of disability as a challenge of XXI century

Geography of disability as a challenge of XXI century

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Popiel, Marcin [USOS163527] pl
dc.date.accessioned 2015-10-22T11:10:31Z
dc.date.available 2015-10-22T11:10:31Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2309-7663 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16284
dc.language eng pl
dc.title Geography of disability as a challenge of XXI century pl
dc.title.alternative География неполноценности как вызов 21-му веку pl
dc.title.alternative Geografiâ nepolnocennosti kak vyzov 21-mu veku pl
dc.title.alternative Географія неповноцінності як виклик 21-му віку pl
dc.title.alternative Geografìâ nepovnocìnnostì âk viklik 21-mu vìku pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 195-199 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 198-199 pl
dc.identifier.weblink http://geopolitika.crimea.edu/arhiv/2014/tom10-v-2/036popiel.pdf pl
dc.subject.en disability pl
dc.subject.en geography pl
dc.subject.en spatial relations pl
dc.subject.en medical and social model pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,56 pl
dc.title.journal Геополитика и Экогеодинамика Pегионов = Geopolitika i Èkogeodinamika Regionov pl
dc.language.container rus pl
dc.date.accession 2015-04-20 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.pbn.affiliation USOS163527:UJ.WBl; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach