Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Geography of disability as a challenge of XXI centuryAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Popiel Marcin

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Popiel Marcin

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Popiel Marcin