Jagiellonian University Repository

Od niepełnosprawności do turystyki dostępnej : problem segmentacji rynku oraz kreowania produktów turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Od niepełnosprawności do turystyki dostępnej : problem ...

Show full item record

dc.contributor.author Popiel, Marcin [USOS163527] pl
dc.date.accessioned 2015-10-22T08:49:34Z
dc.date.available 2015-10-22T08:49:34Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2084-5456 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16278
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Od niepełnosprawności do turystyki dostępnej : problem segmentacji rynku oraz kreowania produktów turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością pl
dc.title.alternative From disability to accessible tourism : the problem of market segmentation and the creation of tourism products tailored to the needs of people with disabilities pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 121-132 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 130-131 pl
dc.identifier.weblink http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/2187/1937 pl
dc.subject.pl niepełnosprawność pl
dc.subject.pl produkt turystyczny pl
dc.subject.pl segmentacja rynku pl
dc.subject.pl turystyka osób niepełnosprawnych pl
dc.subject.pl turystyka dostępna pl
dc.subject.en disability pl
dc.subject.en tourism product pl
dc.subject.en market segmentation pl
dc.subject.en tourism for disabled people pl
dc.subject.en accessible tourism pl
dc.description.series Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, ISSN 1689-9903; 170 pl
dc.description.volume 7 pl
dc.identifier.eissn 2449-9056 pl
dc.title.journal Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-08-21 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
dc.pbn.affiliation USOS163527:UJ.WBl; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa